Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
sağlıkçıı

Böbrek Yetmezliği Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Böbrekler, insan vücudunun hayati organlarındandır. Herhangibir nedenle fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozulmakta, insan hayatı tehlikeye girmektedir. Böbreklerin, metabolik atıkları vücuttan atma; sıvı ve elektrolit dengesini devam ettirme görevleri vardır. Bu görevlerini tamamen ya da kısmen yapamaması durumunda vücuttaki atık maddeler ve fazla su vücutta kalır, toksik etkigösterir ve böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkar. Böbrek yetmezliği, böbreklerin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını kaybetmesi durumudur. Böbrek yetmezliği, akut ve kronik olarakiki kategoriye ayrılır. Akut Böbrek Yetmezliği Nefronların fonksiyonlarını bazı nedenlerle ani ve hızlı kaybetmesine bağlı gelişen böbrek yetmezliğidir. Hastanın Günlük idrar miktarı, günde 250 ml’ den az (oligüri) veya hiç olmayabilir (anüri). Bu durumda vücutta metabolik atıklar birikmeye ve sıvı elektrolit dengesi bozulmaya başlar.Bu tablo zamanında tedavi edilmezde ölümle sonuçlanır. Zamanında ve yeterli tedavi ile genellikle düzelir.

Etiyoloji


-Ağır kanamalar,
-Ağır kusma ve ishaller,
-Yanıklar,
-Septik ve anafilaktik şok,
-Yanlış kan transfüzyonu,
-Gebelik dönemindeki kanamalar, gebelik zehirlenmesi, sağlıksızkoşullarda yapılan düşükler, plesentadan erken ayrılması,
-İdrar yolları tıkanıklıkları ,
-Büyük ameliyat komplikasyonları,
-Kalp yetmezliği,
-Akut böbrek ve damar hastalıkları.

Belirti ve Bulgular


Akut böbrek yetmezliğinde seyrinde oligüri evresi ve diürez (poliüri)evresi görülür. Oligüri evresinde nefronlar görevini yapamadığından idrar süzülemez. Bu nedenle günlük idrar miktarı 400 ml’ den azolabilir veya hiç idrar olmayabilir. Bu evre, 1-2 günden birkaç haftayakadar sürebilir. Bu evrede idrar miktarının birden azalmasıyla üreve diğer maddeler süzülmediği için;

Kanda kalsiyum ve karbondioksitte azalma, potasyum sülfat, keratin,fosfor, NPN ve BUN değerlerinde yükselme,
 Proteinüri
 Hematüri,
 Halsizlik,
 Bulantı ve kusma,
 Ödem ,
 Hipertansiyon

Komplikasyonlar


Metabolik asidoz
Konvülsiyonlar
Koma
İnsülin direnci
Hipertansiyon
Pulmoner ödem
Pulmoner emboli
Perikardit
Pnömoni

Tanı Yöntemleri


Hastanın kanında, BUN, kreatinin, ürik asit, potasyum fosfor ve kalsiyuma bakılır. Tam idrar muayenesi yapılır. İdrar miktarına bakılır.İdrarda hematüri, proteinüri vardır. Radyolojik incelemeler yapılır.Ayrıca hastanın anamnezi alınır ve fizik muayenesi yapılır. Bulgulardeğerlendirilerek tanı konur.

Tedavi


Yetmezliğe neden faktör ortadan kaldırılır. Sıvı-elektrolit dengesi düzenlenir. Tıbbi tedavi ve diyet düzenlenir.

Kronik Böbrek Yetmezliği


Çeşitli nedenlerle nefron kayıplarına bağlı olarak glomerüler filtrasyonun geridönüşümsüz bir şekilde azalmasına KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ denir.Hastalık yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta az belirti ve genellikle iyileşmez.

Etiyoloji;
Akut böbrek yetmezliği yapan tüm nedenler,
Hipertansiyon
Enfeksiyonlar
Nefrit
Dehidratasyon
Diabetes mellitus
Çeşitli böbrek hastalıklarının komplikasyonları

Belirtiler ve Bulgular;
Oligüri
Üremi
proteüneri
Hematüri
Anemi
Hipertansiyon 
Kas anjiopatileri
Kalpte ritim bozuklukları
Halsizlik, bulantı , kusma
Uyku hali, dalgınlık
Ağızda kötü koku
Kusmaul solunum
Ödem
Ciltte kaşıntı ve renk


Böbrek Yetmezliği Resimleri

 • 1
  böyle  8 ay önce

  böyle 

Böbrek Yetmezliği Sunumları

Böbrek Yetmezliği Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Böbrek Yetmezliği Ek Bilgileri

 • 3
  10 ay önce

  Böbreklerin görevini yerine getiremediği durumlardaböbrek yetmezliğinden bahsediyoruz. Eğer bu durum 3 aydan uzun sürerse kronik böbrek yetmezliğiolarak nitelendiriyoruz. Böbreklerin görevlerine gelince en önemli görevi böbreğin idrar oluşturmaktır.

  Böbrek Yetmezliği Nedir?  Böbreklerin görevini yerine getiremediği durumlarda böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz. Eğer bu durum 3 aydan uzun sürerse kronik böbrek yetmezliği olarak nitelendiriyoruz. Böbreklerin görevlerine gelince en önemli görevi böbreğin idrar oluşturmaktır. Bunun sayesinde vücutta sıvı dengesini korumak, tuz dengesini korumak gerçekleştiriliyor ve vücutta oluşan zararlı maddeler üre kreatin gibi bunlarda vücut dışına idrarla atılabiliyor. Diğer önemli görevlerinden tansiyon dengesini korumaktır. Bu tansiyon dengesini salgılınan hormanlar sayesinde gerçekleştiyor. Bunlardan bir tanesi renin’dir. Diğer başka bir hormon yine önemli eritropoetin diye adlandırdığımız hormon kan yapımında rol almakta. Diğer bir horman D vitamini diye nitelendirdiğimiz kemik yapısında görev almakta ve bütün bu görevlerini yerine getiremediği durumlarda böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor.

  Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?


  Daha çok kronik böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz. Bunları anlatmadan önce kronik böbrek yetmezliğini 5 evrede incelediğimizi söylemek istiyorum. Bunu da böbreğin çalışma ve süzme kapasitesine göre belirliyoruz. Örneğin biz onu normal 120 ml dakika olarak biliyoruz ve azaltıkçada evreleri ilerliyor ve 4. Evrede bu süzme kapasitesi 30’un altına düştüğü evredir ve böbrek yetmezliğinin belirtileri ancak bu evrede başlamakta. Bunun sonucunda bu hastalık oldukça sinsi bir hastalık olduğunu ve ilk evrelerde hiçbir belirti vermediğini ancak belirtiler ileri evrede ortaya çıktığınının üstünde durmak istiyorum ki bu ileri evre artık tedavi için çok geç bir evredir. Ve hekimin hasta ve hastalık için yapabileceği çok fazla bir şey artık kalmamıştır. Yine de bu belirtiler nelerdir? En önemlisi halsizliğin olmasıdır, eform kapasitesinin azalması şahsın, konsantrasyon bozukluğu, uyku bozuklukları onun dışında cilt renginin değişmesi daha çok sarı toprak rengini alması, cildinde kaşıntılar olması, bacaklarında ve göz kapaklarına şişlikler olması ve daha önce olmayan yüksen tansiyon ortaya çıkması, gece idrar yapmaları ve idrar miktarında azalma olarak sayabiliriz. Bunun dışında sabah olan bulantı-kusmaları ve iştahsızlık kilo kaybıda bu belirtilere ilava edebiliriz.

  Böbrek Yetmezliğinin Nedenleri Nelerdir?


  Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık neden diyabet hastalığı yani şeker hastalığı. İkinci önemli neden tansiyondur hipertansiyon diye adlandırdığımız. Daha sonra nefritler bun nefritler özellikle böbreği tutan hastalık grubudur. Onu takiben böbrek taş hastalıkları, prostat gibi onu takiben ailevi bir takım böbreği tutan hastalıklarlar mevcut. Bunlardan en sık olan polikistik böbrek hastalığı FMF diye adlandırdığımız ailevi akdeniz ateşi çocukluk yaşında VUR ‘de diye adlandırdığımız mesaneden böbreğe idrar kaçağı olan bir durum çok önemlidir enfeksiyonlar ve böyle liste devam eder.
   

  Böbrek Yetmezliği Nasıl Tedavi Edilir?


  Son dönem böbrek yetmezliği evresine ulaştığında hastalık, hastalarımıza 3 tane tedavi seçeneği sunuyoruz. Bunlar hemodiyaliz tedavisi, periton diyaliz tedavisi ve böbrek naklidir. Hemodiyaliz tedavisi haftada 3 gün 4 saat boyunca hastanın damarından aldığımız kanı filitreden geçirerek temizleyerek tekrar hastaya verdiğimiz bir yöntemdir.
  Peritondiyalizi ise hastanın karnına bir kateter yerleştiriyoruz. Kateterin bir kısmı karın içinde bir kısmı da karnın dışında kalıyor ve bu kateterden hasta kendi başına 6 saatete bir ve ya makine aracılığıyla belli miktarlarda sıvı 2000 ve ya 3000 civarında karın içine dolduruyor 8 saat sonra ve ya 6 saat sonra tekrar boşaltıyor ve tekrar aynı miktarda sıvı karın içine dolduruluyor ve bu şekilde devam ediyor. Ve ya özel makinelerimiz var gece boyunca hasta kendini makineye bağlıyor ve sabah kadar makine bu işlermi kendisi yapıyor.
  Üçücü tedavi yöntemimizde böbrek naklidir. Şimdi bu üç tedavi yöntemi arasında eğer kıyaslama yapacaksak en sağlıklı ve en iyi tedavi yöntemi böbrek naklidir.
  Böbrek naklinde hastalar sağlığına tamamen kavuşuyor ve bir kadın doğum yapabiliyor. Çocuk sahibi olabiliyor. Oysa diğer tedavi yöntemlerinde hastalar ömür boyu bu tedavi yöntemlerini sürdürmek zorundalar ve kadınlar çocuk sahibi olamıyorlar. Bir diğer önemli bir noktada hemodiyaliz ve periton diyalizde kalan hastalarımızın 5 yılda ölüm riski ve ya bu kayıplarımız yani hastalarımızı kaybettiğimiz oran %40-50’dir. Oysa ki böbrek yetmezliği nedeni ile böbrek nakli yaptığımız hastalar 5 yılda %80-90 yaşatabiliyoruz. Yani kaybımız %10 oluyor. O yüzdende böbrek nakli çok daha iyi çok daha sağlıklı bir yöntemdir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
böyle 
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)